Сборникът е публикуван в страницата на MNDV – Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство към УниБИТ (unibit.bg)

Докторантски Четения