Jam mesuar me poezite trishtuese...

Slaveya Nedelcheva / 2011-08-08

Βρέχει

Slaveya Nedelcheva / 2010-09-06

ΕΛΠΙΔΑ

Slaveya Nedelcheva / 2010-09-06

„Живот в кибритена кутия” Фатос Конголи

Славея Неделчева / 2010-03-18

Ajo

Slaveya Nedelcheva / 2010-01-04

Джордже Баковия, Превод от румънски: Славея Неделчева

2009-06-07

Heshtje

Slaveya Nedelcheva / 2009-03-01