Βρέχει

Βρέχει..δεν υπάρχει άλλο..

βρέχει..ο χρόνος σταματάει..

βρέχει..μία λέξη χωρίς λόγο..

βρέχει..στα μάτια..παντού..

βρέχει..στο σώμα..ήσυχα..

βρέχει..βρέχει..