Πόσο εύκολα σταματάει η καρδιά.

Χουμπ-μπουμπ-μπουμπ

Και τέλος.

Σιωπή.

Τα παρατάει.

Το τέλος της καρδιάς είναι ξαφνικό.

Ούτε το μυαλό δεν προλαβαίνει.

Κάπου διάβασα ότι το μυαλό έχει επίγνωση του θανάτου

Και μας αφήνει σιγά σιγά.

Φεύγει.

Ποιος το χρειάζεται

Χωρίς την καρδιά.

Σκοτάδι.

όλοι φεύγουμε

Παρακολουθούμε καθώς «φεύγει» η καρδιά μας

Και περιμένουμε.

Ποιος μας χρειάζεται;

Χωρίς καρδιές…