В сърцето ми има място за много любови.

Облечени в думи.

С перука от смисъл.

В сърцето ми има място за много любови.

Несподелени.

Горят, обругават душата ми клета.

Предъвкват, изплюват и стъпкват надеждата.

В сърцето ми има място за много любови.

Недокоснати.

Пир си устройват,

принасят в жертва наивни копнежи.

В сърцето ми има място за много любови.

Нестихващи.

Пробождат гръдта ми.

Обагрят зениците в алено.

Танцуват около огъня на Морала.

Лицемерен.

В сърцето ми има място за много поети.