“Егото”..

Звучи ми грандиозно.

Като купчина стъкло..


Егото е тъй щастливо..

Стои си гордо и само.

Подхвърлях му искрици,

Даже мъничко…”любов”.


Егото е като птица.

С криле ще ти направи вятър.

Ще подхвърли някое перо.

И толкоз.


Егото мълчи.

Не говори, нито пита.

Обяснения не дава.

И не търси.

Пф, къде си тръгнал?!


Не ми плачи.

Нещастник.

Егото е право.

То си знае!

Ти си никой.

Нямаш име.