Рисувам те в окръжност.

Обвит си в облак непрогледен.

Ледено ми е в душата.

Моля се да ме обичаш.

Моля се да не сънувам.

Моля се.

И се прекръствам.

Атеизмът ме изяжда.

“Интуицията” ми нашепва…

“Той си тръгва…”,

“Ти заспивай”.

Безнадеждно.

Обичам те,

“Обаче…”

Не заспивам.

И рисувам те в окръжност.

Върху вената отляво.

Кърваво е късно.

Теб те няма.