Изтрих думите,

Непрочетени от теб.

Посветих ги на мъртвите дървета,

татуирани с поезия.

Изрекох всяко твое мълчание,

Засрамих се.

Покрих лицето си с мастило.

Криптирах името ти

Върху камъка свещен.