Баба те вика,

Чака те

Спокойна е

Усмихната

И търпелива

Твоя е

Забравила е болката.

Моята баба

На двадесети, втори месец,

Двадесет и втора.

В съня ти

Идва

Паметта ти,

Която все изневерява,

Както ти на нея…

Потъваме

Бавно

Лъжа след лъжа.

Превръщаме се в теб,

Ние всички,

Дядо.

Превръщаме се в лъжа.

Танцуваме

Около огъня на морала лъжовен…