Светът не свършва

С едни отрязани криле.

Залепени със смола

И восък.

Разлетя се перушината на вярата.

Бяла и неопетнена.

Светулката е уморена.

И не й се каца даже.

Малката светулка е ранена.

И не й се свети.

Вече.

Малката светулка се усмихва

И затваря си очите.

Малката светулка си отиде.

Бяла и неопетнена.