За нея душите летят

Тя не лети

Само се загнездва в ума ни.

И не пее.

Не е в настроение.

Чувал ли си за прераждането на душите?

Това е моментът, в който душата ми ме изоставя и намира теб.

Доста удобно.

Прераждане.

Нещо като конспирация,

Но по-романтично.

Превърнах се в котка и зачаках,

Да видя дали времето ще полети.

Странна птица е.

Не мърда.


Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 40, ноември, 2022