със затворени очи се взираш в безсмислието ми

дали ще събера двадесет и няколко причини

или ще се свия на кълбо

като топка прежда или топка прах

в ъгъла на стаята

в капана ти от книги

умиращите котки всъщност са избягали, прогонени и изгубени в превода

опиянени са от лекарството против мигрена

или пък смразени

насълзяват се очите на свенливостта ми

събирам камъчетата надежда

тро-ма-во

една назад, в средата и една напред - стъпките са ясни

една напред, в средата и една назад

и една назад

и една назад…