הנשמה שלי

חסרת עלים

וחלומות

פושעים הורסים את השלום

הלב חסר עלים

רק המחשבות מכוסות בזהב

היא בתוכי

ואני בתוכה

ירושלים

ובלי לגעת בךְ

נשמתי נמתחת

אני מציירת לך גשר בלתי נראה

טיסה בלתי נראית

דמעה בלתי נראית זורמת ללב

בלתי נראית, אני הולכת לעברך עכשיו

באתי

אני לא לובשת כלום חוץ מנשמה אחת ..נפש יהודיה