She lives in my tears now.

Even though they are so salty.

She is smiling and touching my nose.

She says that I’m lying.

She says that I’m crazy.

How could i create her from my tears..

She is so afraid of blood.

She doesn’t want to die.

Especially if she hasn’t lived..at all..

She is smiling.

In my tears.

Good night, my love.

Tell her you believe in her.

Because she believes

…in you.


Translated December, 2019

Тя живее в сълзите ми

Въпреки, че са толкова солени

Тя се усмихва и ме гали по лицето

Казва, че лъжа,

Казва, че не съм на себе си,

Как бих могла да я създам от сълзи…

Та тя толкова се страхува от кръвта..

Не иска да умира.

Особено без да е живяла..изобщо..

Тя се оглежда

В сълзите ми

Лека нощ, любов.

Кажи й, че вярваш в нея

Защото тя вярва..

В теб.