„Живот в кибритена кутия” Фатос Конголи

Славея Неделчева / 2010-03-18