Джордже Баковия, Превод от румънски: Славея Неделчева

2009-06-07